Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

IMS: INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

18.4.2024

IMS: INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát interného audítora a možnosť vykonávať audit vo vašej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). Tento kurz má rozsah 2 dni.

Termín školenia 18. - 19.6.2024

Lektor: Adam Oliva

Forma: Online

Cena: 300€

Registrácia na kurz TU


 Obsah kurzu

 • prehľad noriem v oblasti systémov: kvalita, životné prostredie a bezpečnosť a ochrana zdravia
 • vzťah medzi normami ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018
 • podrobnosti v systémoch riadenia
 • porovnávanie cieľov
 • charakteristiky jednotlivých systémov
 • procesný systém dokumentácie
 • účel auditu a komunikácie
 • systém a harmonogram auditu
 • dokumenty používané pri audite
 • hodnotenie a identifikácia rizík a aspektov
 • praktické cvičenia – prípadové štúdie, interaktívne skupinové diskusie. Praktické cvičenia sú založené na fiktívne
 • spoločnosti a sú navrhnuté tak, aby sa zamerali na otázky, ktoré bežne vznikajú v priebehu IMS
 • záverečná diskusia 

Požiadavky na účastníkov

Pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). Taktiež pre organizácie, ktoré chcú už od  začiatku zavádzať integrovaný systém naraz.