Úvodná strana / Všeobecné podmienky

SLUžBY

Všeobecné podmienky

 

BUREAU VERITAS - Všeobecné podmienky

Poplatky:
Všetky poplatky uvedené v cenníkoch, rozvrhoch, brožúrach alebo iných dokumentoch sú bez DPH (20%). Poplatky za plánované školenia zahŕňajú kompletnú školiacu dokumentáciu a občerstvenie.

Zrušenie:
Účasť na kurze môže byť zrušená bez akéhokoľvek poplatku písomnou formou alebo telefonicky najneskôr 10 dní pred plánovaným začatím kurzu.
Ak ku zrušeniu účasti dôjde medzi 10. a 3. dňom pred začatím kurzu, BUREAU VERITAS si vyhradzuje právo fakturovať 50% účastníckeho poplatku.
Ak ku zrušeniu účasti dôjde menej ako 3 dni pred začatím kurzu, BUREAU VERITA si vyhradzuje právo fakturovať 80% účastníckeho poplatku.
Ak sa účastník na kurz nedostaví, BUREAU VERITAS bude fakturovať 100% účastníckeho poplatku.
Preto prosím pozorne zvážte možnosti zaistenia sa proti finančným stratám z dôvodu zrušenia účasti!!!

Nahradenie:
Nahlásenie náhradných kandidátov, alebo premiestnenie do iného kurzu bude akceptované.

Rozvrh školení / kurzov:
BUREAU VERITAS si vyhradzuje právo zmeniť publikovaný plán alebo časový harmonogram kurzov a zároveň si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade nedostatočného počtu účastníkov.

Jazyk:
Všetky plánované kurzy sú v slovenskom jazyku, v prípade požiadavky možno zorganizovať kurz v svetovom jazyku.

Ubytovanie:
Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a každý účastník si ho zabezpečuje individuálne. BUREAU VERITAS môže na vyžiadanie zaslať (e-mailom) možnosti a podmienky ubytovania v okolí miesta školenia.

Školenie vo firme:
V prípade dostatočného záujmu je možné zorganizovať kurzy aj mimo uvedených termínov. Pre jednotlivé spoločnosti môžu byť kurzy organizované po vzájomnej dohode pre 5 až 15 účastníkov. Cena dohodou.