Úvodná strana / Predstavenie

SLUžBY

Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií  firemných  zdrojov. Naša divízia školení a vzdelávania poskytuje komplexné vzdelávacie programy, ktoré sa zakladajú na dlhodobých skúsenostiach z praxe a často čerpajú inšpiráciu aj zo zahraničných odborných zdrojov.

BUREAU VERITAS pripravila  sériu  vzdelávacích programov, ktoré sú vytvárané na základe celosvetových skúseností BUREAU VERITAS v oblasti manažmentu kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálnej zodpovednosti a manažérskych  zručnosti aplikovateľných vo všetkých oboroch podnikania.


Naša spoločnosť organizuje kurzy a školenia predovšetkým v oblasti vyššie spomenutých systémov manažérstva, v oblasti procesného riadenia, v oblasti zlepšenia procesov využívaním metód  6 - SIGMA, SPC, FMEA, FMECA, APQP a PPAP, SWOT, MSA, BSC BLACK BELT, GREEN BELT a ďalšie podporné kurzy. Veľké skúsenosti a svetová pôsobnosť našej korporácie nám dovoľuje  realizovať zahraničné medzinárodné školenia a vďaka tomu využívať zahraničné odborné kapacity a sú to predovšetkým IRCA registrované kurzy, pre mnohé známe IRCA International Register of Certificated Auditors  je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. Každý rok tieto kurzy  absolvuje  viac než 60 000 účastníkov vo viac než 140 krajinách sveta. IRCA školenia predstavujú trhom uznávanú benchmarkovu kvalifikáciu pre profesionálov zaoberajúcich sa rozvojom, implementáciou a udržiavaním manažérskych systémov. BUREAU VERITAS realizuje kurzy registrované IRCA ako pre interných tak aj pre externých audítorov a to  v rôznych stupňoch náročnosti a v oblastiach ako napríklad  manažment kvality, životného prostredia. Spoločnosť BUREAU VERITAS organizuje kurzy prostredníctvom  otvorených  a uzavretých kurzov. Na otvorených kurzoch sa stretávajú ľudia z rôznych odvetví priemyslu a majú tak možnosť  vymeniť si navzájom skúsenosti, nezriedka aj nadviazať nové obchodné vzťahy. Prostredníctvom uzavretých kurzov, určených pre pracovníkov jednej spoločnosti,  je možné pracovať na procesoch vo vlastnej spoločnosti, hľadať možnosti a riešenia na ďalšie zlepšovanie a skvalitňovanie produktov a služieb. Tento druh kurzu je  ekonomicky výhodnejší pre firmy a spoločnosti umožňuje im tak vytvoriť kurzy  podľa ich špecifických potrieb, tzv. „ na mieru“.  Naša ponuka školení je vďaka svojej variabilite riešením pre veľké,  ale aj malé firmy, národné i nadnárodné spoločnosti.  

S neustále meniacim sa podnikateľským prostredím a podmienkami na trhu sa snažíme  držať krok v oblasti vzdelávania zabezpečením  kurzov  nových štandardov a noriem, prípade s ich následnou revíziou  a aktualizáciou. 

Veríme, že Vás naša ponuka kurzov zaujme, naše školenia Vám budú nápomocné k lepšiemu poznaniu  systémov manažérstva, k skvalitneniu Vašej práce a budeme vďační za akékoľvek návrhy a podnety vedúce k zlepšeniu ponúkaných vzdelávacích  programov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podrobný popis loga

Spoločnosť Bureau Veritas bola založená v roku 1828, aby „hľadala pravdu a hovorila ju bez strachu alebo zvýhodňovania“. Ako logo bol vybraný alegorický obrázok Pravdy predstavovanej ženou vynárajúcej sa zo studne.

Symbol spoločnosti Bureau Veritas znázorňoval mladú ženu sediacu na okraji studne so vztýčenými pažami. V pravej ruke má pochodeň a v ľavej ruke zrkadlo. Jej ľavá noha spočíva na zemeguli.

Na zemi sú váhy, kúzelná palička (Aeskalupovo žezlo) a kohút, ktorý má oči obrátené smerom k žene. Na horizonte je loď s troma sťažňami a s vejúcimi plachtami, plávajúcou zátokou. Nové logo prekreslené v roku 1990 v čiste heraldickom štýle sa drží rovnakej symboliky.