Úvodná strana / Lektori

SLUžBY

Lektori

Ing. Andrea Hrnčiarová

Je našou vedúcou audítorkou pre QMS, HACCP, GMP+B3 & B4, ISO 22000, BRC packaging, FSSC 22000, RSPO. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Agronomická fakulta, odbor Výživa ľudí. V roku 2002 absolvovala jeden semester na University of Minnesota v USA. Jej pracovné skúsenosti sa začali v zahraničí v USA. V roku 2003 začala pracovať v mliekarni FRIESLAND SLOVAKIA, a. s. ako plánovačka a majsterka výroby.

Ďalšou jej pracovnou skúsenosťou bola spoločnosť Pekáreň Petržalka, a. s. Bratislava na pozícii manažéra kvality. Zodpovedala za hygienu, dodržiavanie a aktualizáciu legislatívnych požiadaviek v oblasti potravinárstva, za implementáciu GMP, HACCP, BRC. Od roku 2007 pracuje v certifikačnej spoločnosti ako vedúca audítorka a lektorka v oblasti potravinárstva, vrátane bezpečnosti potravinárskych obalov a certifikácie udržateľnosti. Jej profesionálny prístup, odborné znalosti a skúsenosti z domova i zo zahraničia sú veľkým prínosom pre účastníkov školení, ktorí ocenia informovanosť o najnovších trendoch v oblasti potravinárstva a ochotu poskytnúť radu pri hľadaní najlepších riešení pri uplatňovaní potravinárskych a poľnohospodárskych štandardov v rámci celého potravinárskeho reťazca.

 

Mgr. Adam Oliva

Vedúci audítor na QMS, EMS a ISMS.  Od roku 2015 pracuje ako poradca, konzultant a interný audítor, kde získal bohaté poznatky, skúsenosti v rámci implementácie rôznych manažérskych systémov v mnohých oblastiach. Od roku 2022 sa vykvalifikoval na pozíciu audítora a zúčastnil sa IRCA školení. Behom praxe získal množstvo certifikátov zo školení (Interný audítor IMS, Interný audítor ISMS, Interný audítor ISO 37001, Interný audítor ISO 13485, TISAX Certifikát,...) Jeho hlavnou zásadou pri výkone školení je najmä prezentácia jednotlivých požiadaviek noriem do praxe.

 

Ing. Ján Šalata

Audítor na QMS, EMS a SM BOZP a zároveň lektor na QMS, EMS, OHSAS, SSZ a iné.  Problematikou manažérskych systémov sa zaoberá od roku 1999. Má bohaté skúsenosti, a to v rozsiahlom portfóliu jednotlivých odvetví, ako v komerčnej, tak aj v štátnej sfére s budovaním a vykonávaním auditov týchto systémov, ktoré aj spravuje a zlepšuje. Jeho práca je detailná s prínosom pridanej hodnoty pre našich zákazníkov, s veľmi dobrou spätnou väzbou. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde sa ako jeden prvých študentov v rámci projektov fakulty zúčastnil školení a praktických cvičení v oblasti kvality, ŽP, BOZP v zmysle ISO noriem a požiadaviek EÚ. Od roku 2000 pracuje ako poradca, školiteľ, konzultant, audítor a lektor pre systémy QMS, EMS, BOZP, SSZ a iné projekty v oblasti ŽP, BOZP a kvality.


Ing. Ján Dolog

Vedúci audítor na QMS, EMS, vedúci lektor IRCA QMS-International Register of Certificated Auditors, ktorý je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. Zároveň lektor na QMS, EMS, SM BOZP, IATF, VDA, TQM modely (EFQM, CAF), 6sigma, Kaizen, nástroje a metódy systémov manažérstva (vrátane štatistických metód), projektové manažérstvo, manažérstvo konfigurácie, manažérstvo rizika, dodávateľské audity a iné. Problematikou manažérskych systémov sa zaoberá od roku 1991. Má bohaté skúsenosti s budovaním týchto systémov, ktoré aj publikuje. Jeho práca je precízna a spätná väzba našich klenov na výkon školení pochvalná. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na VŠT strojnícka fakulta v Košiciach, dlhšie obdobie pracoval v ZTS VVÚ Košice – na rezortnej skúšobni RS 1406 a na ZTS VVÚ Košice ako vedúci odboru riadenia a kontroly akosti. Od roku 1994 pracuje ako poradca, školiteľ, konzultant a lektor pre systémy QMS (9001, 13485, AQAP, AS 9100, IATF 16949), EMS a SM BOZP

 

Ing. Adriana Strhárová

Vedúca audítorka na QMS, EMS a SM BOZP.  Je našou lektorkou aj na „Právne a iné požiadavky v  oblasti ŽP, Facility  management a SA 8000“. Má dlhoročné skúsenosti s budovaním manažérskych systémov. V oblasti IMS vykonáva podstatnú časť školení. Je absolventkou STU v Bratislave na Chemicko-technologickej fakulte so zameraním na spracovanie textilu, kože, gumy a plastov. Jej prvé pracovné skúsenosti sa začali v Štátnom výskumnom ústave techniky, neskôr vo Výskumnom ústave technológie nití ako výskumný pracovník v oblasti výskumu, spracovania, farbenia a výroby textilných  strojov. V rokoch 1985 – 1993  pracovala na pozícií vedúcej oddelenia kontroly kvality so zodpovednosťou za testovacie oddelenie, oddelenie technickej kontroly a zodpovednosťou za kvalitu hotových výrobkov. Od roku 1992 je našou vedúcou audítorkou a lektorkou na systémy manažérstva kvality, environmentu, BOZP a ďalších. Účastníci veľmi oceňujú jej prístup na školeniach. Jej poradenská činnosť je veľkým prínosom či už pri budovaní alebo udržiavaní manažérskych činností a výkone školení. Táto kombinácia predstavuje spojenie výbornej znalosti požiadaviek noriem a ich uplatňovanie v konkrétnych spoločnostiach


Dušan Vyskočáni          

Vedúci audítor na QMS, EMS a SM BOZP, vedúci lektor IRCA QMS-International Register of Certificated Auditors, ktorý je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. Dušan Vyskočáni má ukončené stredné odborné vzdelanie v oblasti textilno – papierenského priemyslu. Svoju pracovnú kariéru začínal v pozíciách majstra, následne vedúceho výrobných stredísk, kde nadobúdal manažérske skúsenosti. Ďalším pracovným miestom bola práca v inšpekčnom orgáne (INSPEKTA), kde pracoval ako inšpektor kvality v oblastiach spotrebného, strojárenského a potravinárskeho priemyslu. Následne po vydaní noriem radu ISO 9000 – od roku 1988, začal svoje manažérske a kvalitatívne skúsenosti uplatňovať v oblasti školení, konzultácií a certifikácií pre manažérstvo kvality. Pôsobil ako lektor, audítor a konzultant pri implementácii systémov v rôznych komoditách. Vyškolil niekoľko stoviek manažérov a audítorov kvality a úspešne pripravil viac ako niekoľko desiatok spoločností k úspešnej certifikácii. Pracoval ako dodávateľ pre spoločnosť LRQA a od roku 1999 je zamestnancom spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. . Svoju odbornosť si zvyšuje trvalým procesom externého a interného vzdelávania. V  spoločnosti začínal ako jeden z prvých vedúcich audítorov na QMS a postupne si zvyšoval kvalifikáciu v manažérskych systémoch EMS, SM BOZP a v potravinárskom sektore. Jeho cieľom v práci je hľadať pravdu na základe objektívnych dôkazov.

Najnovšie správy