SLUžBY

Aktuality

ISO 9001: 2015 - Interný audítor systému manažérstva kvality

ISO 9001: 2015 - Interný audítor systému manažérstva kvality

18.6.2024

Absolvovaním kurzu získate štruktúrovaný prehľad o požiadavkách normy ISO 9001, podrobné informácie o plánovaní a realizácii auditu, o efektívnom spôsobe riadenia záznamov z auditu a o následných činnostiach po audite, informácie o technike auditu a roli audítora, základy komunikácie predpokladanej pre vedenie auditu. Tento kurz má rozsah 1 deň. Termín školenia 18.6.2024Viac

FSSC 22000: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

FSSC 22000: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

13.6.2024

Tento kurz je pre Vás prínosný pokiaľ pracujete v spoločnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva a potravinárskom reťazci a chcete porozumieť požiadavkám na uplatňovanie systému bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 verzia 6. Termín školenia 13.6.2024Viac

IMS: INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

IMS: INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

18.4.2024

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát interného audítora a možnosť vykonávať audit vo vašej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). Termín školenia 18. - 19.6.2024.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Radoslav Tilandy 
Sales Executive Manager
radoslav.tilandy@bureauveritas.com
Mob.: +421 908 726 816

Tatiana Stupavská
Training Coordinator
tatiana.stupavska@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontaktný formulár