Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

SLUžBY

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom znalosti čo ponúka systémové manažovanie energií tak, ako to vyžaduje nová systémová norma ISO 50001: 2018 a možnosti jej uplatnenia v organizácii.

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.

Obsah kurzu

 

Termín: Bude upresnený, v prípade záujmu nás prosím kontaktuje

Lektor: Ján Šalata

Forma školenia: Online

Cena: 300€

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať