Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / ISO 14001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

SLUžBY

ISO 14001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate:

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií, skupinových diskusií a praktických cvičení. Praktické cvičenia sú postavené na modelu fiktívnej spoločnosti. Cvičenia sú starostlivo vyberané a zostavované tak, aby sa v nich objavili situácie, s ktorými sa audítori stretávajú v praxi.

Obsah kurzu

Kurz je ukončený písomnou skúškou (testom).

Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Termín: 4.10.2024

Lektor: Mgr. Adam Oliva

Forma školenia:

Cena: 250€


Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

4.10.2024 - Online

Adresa: Online
Cena: 250,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


4.10.2024 - Prezenčne

Adresa: Prezenčne - Bratislava, Plynárenská 7/B
Cena: 250,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať