Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 9001: 2015 - Interný audítor systému manažérstva kvality

18.6.2024

ISO 9001: 2015 - Interný audítor systému manažérstva kvality

Absolvovaním kurzu získate štruktúrovaný prehľad o požiadavkách normy ISO 9001, podrobné informácie o plánovaní a realizácii auditu, o efektívnom spôsobe riadenia záznamov z auditu a o následných činnostiach po audite, informácie o technike auditu a roli audítora, základy komunikácie predpokladanej pre vedenie auditu.

Termín školenia 18.6.2024

Lektor: Adam Oliva

Forma: Online

Cena: 200€

Registrácia na kurz TU


 

Obsah kurzu

 • Úvod do systému manažérstva kvality.
 • Integrované manažérske systémy.
 • Výklad požiadaviek normy ISO 9001: 2015:
  • definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011: 2018
  • požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 19011:2018 – zmeny oproti ISO 19011:2011
  • základné princípy auditovania podľa ISO 19011:2018
  • prístup založený na riziku auditovania
  • riadenie programu auditu vrátane rizika programu auditu, plánovanie auditu, výkon auditu
  • rozšírenie všeobecných požiadaviek na kompetentnosť audítorov;
  • úprava terminológie
  • praktické cvičenia na vykonávanie interných auditov
  • záverečná diskusia