Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015 / Termín - 26.9.2024 - Online

SLUžBY

Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015 - 26.9.2024 - Online

* povinné políčka

Kontaktná osoba
SpoločnosťÚčastníci

Účastník č.1


Přidat účastníka

Fakturačné údaje

* Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., celé znenie obchodných podmienok nájdete tu.

Súhlasím so spracúvaním mnou uvedených osobných údajov v záväznej prihláške (meno, priezvisko, funkcia, e-mailová adresa) za účelom prihlásenia na uvedený kurz/školenie ako aj za účelom identifikácie faktúry za poskytnuté školenie/kurz prostredníctvom mena a priezviska uvedených v záväznej prihláške. Súhasím so zasielaním informácií od spoločnosti Bureau Veritas formou newslettru. Zároveň beriem na vedomie Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní a akceptujem ich týmto v plnom rozsahu, viac: http://www.bureauveritas.sk/  


Captcha

Najnovšie správy