Úvodná strana / Ponuka kurzov / Společenská zodpovednost / ISO 37001: SYSTÉM PROTI-KORUPČNÉHO / PROTI-ÚPLATKARSKÉHO MANAŽÉRSTVA

SLUžBY

ISO 37001: SYSTÉM PROTI-KORUPČNÉHO / PROTI-ÚPLATKARSKÉHO MANAŽÉRSTVA

Prínos kurzu

Absolvovaním tohto kurzu získate prehľad čo je korupcia a úplatok, aké sú požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 37001:2016, aké sú riziká úplatkárstva v organizácií, aké sú riziká pre výkon podnikateľskej činnosti vs. legislatíva ale aj zvýšenie rizika odhalenia korupcie. 

Obsah kurzu

 • Čo je korupcia a úplatok – vecné zadefinovanie a typológia
 • Požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 37001:2016
 • Protikorupčný manažment v organizácii :
  • Riziko úplatkárstva v organizácii, identifikácie, meranie
  • Riziká pre výkon podnikateľskej činnosti vs legislatíva
  • Orgán súladu – compliance officer / požiadavky a povinnosti
  • Pravidlá /etická infraštruktúra
  • Zvýšenie rizika odhalenia korupcie
  • Ďalšie citlivé decízne oblasti organizácie: nákupy, verejné obstarávanie a ďalšie
 •  Záverečná diskusi
Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.


Termín: 4.11.2024
 
Čas: od 9:00 do 17:00 hod
 
Lektor: Ing. Alžbeta Korčeková

Forma školenia: Online

Cena: 250€

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

4.11.2024 - Online

Adresa: Online
Cena: 200,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať